Co je autismus?

Prezentace
Perchta Kazi Pátá

Reportáž z vernisáže výstavy
nadačního fondu Mi Mundo

   Také by vás zajímalo, jaké zájmy by mìly obrázky, kdyby umìly mluvit? Že ne? Nevadí. V reportáži stážistù a stážistek Inventury z vernisáže výstavy obrazù od dìtí s autismem se dozvíte mnohem více. Tøeba k èemu nadaèní fond Mi Mundo použije výtìžek z prodeje obrazù.

TOPlist