Doktor na cestách

Zdravotní program určený dětem s autismem a mentální retardací.

Naši lékaři-specialisté zajišťují kompletní ošetření dětí s autismem a mentální retardací z velmi chudých rodin, které si takový druh lékařské péče nemohou finančně dovolit. Tito lékaři prošli odborným školením o problematice lidí s poruchou autistického spektra a mentální retardací a tyto pacienty běžně ošetřují.


Program slyším, mluvím, rozumím.
Program zdravé zuby.MUDr. Karolína Hoňková Radilová,

narozená v Praze
1994 – MUDr. - 1. Lékařská Fakulta, Karlova Univerzita, Praha, 1998
   - Atestace-Otorinolaryngologie, 2002 Foniatrie a audiologie
1994 - 98 - Foniatrická klinika VFN 1.LF-UK
1998 – 2004 Centrum péče o nemocné s poruchami hlasu,
sluchu a vadami řeči, Praha 8
   - ved. doc. MUDr. F. Šram, CSc.
   - funkce primáře ambulantní části
2006 – dosud - soukromý lékař
   - ambulantní specialista
   - Foniatrie a audiologie
   - ORL.Poliklinika Revoluční 19, Praha 1

Publikace a výzkum:
   - Změny tlaku ve středouší při dekompresi v barokomoře, 2007.


TOPlist