Mi Mundo

   Het MI MUNDO fonds concentreert zich op de verbetering van de levenskwaliteit van autistische en verstandelijk gehandicapte kinderen in heel Latijns-Amerika.

We streven ernaar deze kinderen een gelukkig en volwaardig leven te laten leiden.

Onze hulp gaat vooral naar hulporganisaties voor autistische kinderen in de vorm van financiële en materiële donaties.

We ondersteunen vakkundige scholingen van assistenten, onderwijzers en ouders.

We gebruiken de donaties efficiënt en staan garant voor de doelgerichte en verantwoorde toepassing in het doelgebied.TOPlist