Mi Mundo

   Nadační fond Mi Mundo se soustředí na zkvalitňování života dětí s autismem a mentální retardací v celé Latinské Americe. Snažíme se o to, aby i tyto děti měly možnost žít šťastný a plnohodnotný život. Naše pomoc směřuje do organizací pomáhajících lidem s autismem, a to formou finančních a hmotných darů. Finančně podporujeme odborná školení asistentů, učitelů a rodičů. Dary od našich dárců využíváme efektivně a garantujeme jejich předání do cílové oblasti tak, aby byly využity způsobem, na který byly určeny.


TOPlist