Perchta Kazi Pátá

Je zakladatelkou a ředitelkou nadačního fondu Mi Mundo.
Pracuje jako redaktorka internetového rádia Hortus, kde má své pořady na sociální témata.
Její pořady si můžete poslechnout každé pondělí na www.radiohortus.cz.
Je matkou tří dětí, z nichž jedno má autismus. Publikuje v novinách.
Je autorkou knih: Mé dítě má autismus (Grada 2007) a Mé dítě má autismus – příběh pokračuje (Grada 2008)
Absolvovala odborná školení týkající se výchovy a vzdělávání dětí s autismem. Problematikou autismu se zabývá od roku 2004.
Pořádá sezení s rodiči nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Spolupracuje s organizacemi na pomoc lidem s autismem v Mexiku.

Mgr. Veronika ter Harmsel Havlíková

vystudovala FF UK v Praze, obor nederlandistika.
Je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní neziskové Sdružení pro nizozemskou a vlámskou kulturu Ne-Be, a ředitelkou společnosti Nederlandse Taal en Cultuur s.r.o., která spolupracuje na mezinárodních vzdělávacích programech s řadou nevládních a neziskových organizací v České republice i jinde v Evropě.


Mgr.Olga Fišerová

narozená 31.5.1971
t.č. asistentka autistického dítěte v MŠ Praha.
Studovala na PedF UK Praha v letech 1989 – 1993.
V letech2000 –2001 učila na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8.
V letech 2001 - 2007 učila na ZŠ Molákova v Praze 8.
V roce 2008 prodělala kurz asistenta autistického dítěte při APLA.Lisbhit Fajardo


Public Relations and Social Media Manager.


Ing. Ludmila Havelková


TOPlist