Pomoci může každý.


   Přispět můžete libovolnou částkou na číslo účtu našeho nadačního fondu 234 448 094/0300 - IBAN: CZ 66 0300 0000000234448094 - BIC: CEKOCZPP
   Peníze budou využity ve prospěch potřebných zdravotně handicapovaných dětí v Latinské Americe.
   Nebo můžete podpořit jeden ze dvou našich programů:
   Doktor na cestách, kdy věnovaná částka bude použita na jedno z lékařských ošetření v rámci tohoto programu. Jednou za rok naši lékaři vycestují do Latinské Ameriky, kde zdarma ošetřují děti s poruchou autistického spektra a mentální retardací.
   Ošetření slyším, mluvím, rozumím provádí lékařka Karolína Hoňková-Radilová přímo v rodině tak, aby vyšetření bylo pro dítě co nejpříjemnější a nebylo zbytečně vystavováno stresové zátěži.
   Ošetření zdravé zuby provádí lékař ve spolupráci s místním zubařem v oblasti, kde se zrovna nachází.
   Záleží mi na tobě, kdy můžete podpořit konkrétní dítě částkou 60.000 Kč.
   Tato částka zahrnuje osobního asistenta se speciálním pedagogickým vzděláním na jeden školní rok.
   Náplní jeho práce je dítě ve škole vzdělávat, doprovázet ho a pomáhat mu s běžnými denními úkony v péči o jeho osobu jako je hygiena, jídlo a oblékání.
   Každý z dárců od nás obdrží certifikát o daru a pokud si to bude přát, jeho jméno bude zveřejněno na webových stránkách našeho nadačního fondu.

   Je dobré vědět, že na této velké planetě nežijeme sami.
   Někteří z nás měli to štěstí, že se narodili zdraví a v rozvinuté zemi.

   Ti, kteří toto štěstí neměli, nás potřebují a my jim můžeme pomoci.

   Chcete se k nám připojit ?

   Pomozme těmto lidem zmírnit jejich životní úděl a napomoci tak k obyčejnému lidskému štěstí, které je pro mnoho z nich pouze snem.
   Pojďte s námi přetvářet jejich sny na realitu.

   Za Vaše dary Vám děkujeme.

                                 Za nadační fond Mi Mundo Perchta Kazi Pátá
Perchta Kazi Pátá
TOPlist