Dětská výtvarná soutěž „Nakresli písmenko – poznávej svět“

Nadační fond Mi Mundo vyhlašuje u příležitosti Světového dne autismu pravidla dětské výtvarné soutěže Nakresli písmenko – poznávej svět.
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku do deseti let. Soutěž není určena pouze pro autistické děti, mohou se jí zúčastnit všechny děti, včetně dětských kolektivů (např. celá školní třída).
Úkolem je namalovat jakýkoli obrázek ilustrující libovolné písmeno abecedy (například jablko pro J, pejska pro P a podobně). Obrázky mohou být malovány jakoukoli technikou, nejlépe na čtvrtku formátu A4.
Soutěž probíhá od 29. března do 30. dubna.
Soutěžní obrázky na zadní straně označte jménem dítěte a kontaktem pro případ výhry (poštovní adresa, mail, telefon).
Soutěžní obrázky odešlete nejpozději do 30. dubna (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Nadační fond Mi Mundo, Karmelitská 25, 118 00 Praha 1.
Porota nadačního fondu z došlých obrázků vybere až dvacet nejzdařilejších, jejichž autory odmění knižním dárkem.
Nadační fond Mi Mundo si vyhrazuje právo odměněné obrázky zveřejnit na svých webových stránkách a případně je publikovat formou pohlednice. Jakýkoli výtěžek z prodeje publikovaných obrázků bude použit ve prospěch činnosti nadačního fondu.
Partnery soutěže je knihkupecký řetězec Kanzelsberger, nakladatelství Rebo Productions a polygrafická společnost Didot; mediálními partnery jsou týdeník Respekt a Český rozhlas.
Účastí v soutěži vyjadřuje zákonný zástupce soutěžícího dítěte souhlas s pravidly soutěže. Nelze požadovat finanční plnění výměnou za ceny a nelze ani výhru vymáhat soudní cestou.

TOPlist